· 

【VaVa】 「BIT VVORLD 〜高橋名人の冒険島〜 Part1」「BIT VVORLD 〜高橋名人の冒険島〜 Part2」がVaVaのYouTube公式チャンネルにて公開いたしました。